Kürtler, toplumsal narsisizm ve ölüm içgüdüsü

Denilebilir ki, İktidar aklı her zaman bir ötekiye ihtiyaç duyacaktır. İktidar varoluşsa...