image

PeyamaKurd - Son dönemlerde AKP’nin statükocu bir kimliğe bürünmesi ve artan ekonomik kriz ve daha birçok etken kamuoyunun yeni bir siyasi oluşum isteğini artırdı. Bu bağlamda gözler eski Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi  ile Ali Babacan’ın kurması gündemde olan partiye çevrildi. Gelecek Partisi kurucularından araştırmacı yazar Vahdettin İnce PeyamaKurd’e parti hakkında konuştu. İnce, “Gelecek Partisi, AK Parti'nin bir devamı değildir, onun politikalarını sürdüren, sürdürecek olan bir hareket değildir” diyor.

Gelecek partisi bu bağlamda programında başta Kürt sorunu olmak üzere diğer tüm sosyal, siyasal, ekonomik sorunların hak ve adalet prensibi doğrultusunda çözmeyi vadetmektedir.

Daha önce AK Parti’den Van milletvekili adayı olmuştunuz. Şimdi ise Gelecek Partisi’nin kurucu üyeleri arasında yer aldınız. Neler söylemek istersiniz?

Kendimi bildim bileli siyasetin içinde oldum. Bu biraz da Kürt olmanın bir gereği haline gelmiş bir durumdur. Kürt iseniz ve Kürtlüğünüz ile ilgili olarak yaşanan sorunun kaynağını ülkede uygulanan siyaset oluşturuyorsa siyasete bigane kalamazsınız. İşin tam merkezindesiniz demektir. Aktif siyasetin içinde değildim. 2015 senesi 1 Kasım seçimlerinde AK Partiden Van 3. sıra adayı oldum. Aslında o zaman başbakan olan Sayın Davutoğlu beni davet etti, ben de kabul ettim. Çeşitli aksilikler olmakla birlikte sürdürülmesi ümidi hala diri olan çözüm sürecine bir katkım olur düşüncesiyle adaylığı kabul ettim. Sonrası malum. Süreç diye bir şey kalmadı.

Umutlar da önce buzdolabına, sonra da rafa kaldırıldı ve benim de aktif siyaset yapma sürecim de kendiliğinden bitmiş oldu. Bu gün sayın. Davutoğlu’nun öncülük ettiği Gelecek Partisi saflarında yer almamın sebebim de hiç kuşkusuz gelecek açısından büyük potansiyel barındıran, Türkiye’nin sorunlarından kurtulmasına, iç barışını tesis etmesine, Kürt sorununun adil bir çözüme kavuşturulmasına ve elbette bölgeye model olmasına olan inancım ve umudumdur.

Partinin Kürt sorununa yönelik nasıl bir vaadi bulunuyor? Parti tüzüğünde yer alan madde veya maddeler mevcut mu?

Gelecek Partisi Türkiye’nin geleceğine taliptir. Türkiye’nin geleceğinin geçmişinden daha iyi olmasının birinci şartı geçmiş siyasetin büyük bir beceriksizlikle kangren haline getirdiği sorunların geçmişte bırakılmasıdır.

Kürt sorunu Türkiye’de ve bölgede yaşanan tüm sorunların temelini oluşturan lokomotif bir sorundur. Karşı karşıya kaldığımız her sorunun şu veya bu şekilde Kürt sorunuyla bir ilişkisi vardır. Gelecek partisi bu bağlamda programında başta Kürt sorunu olmak üzere diğer tüm sosyal, siyasal, ekonomik sorunların hak ve adalet prensibi doğrultusunda çözmeyi vadetmektedir.

Bu konuda çığır açıcı bir ilk adım olarak ‘anadilde eğitimi’ programımıza aldık. Onun yanında geçmiş siyasetin mağduru olan tüm kesimlerin sorunlarına aynı adalet penceresinden bakmaya ilişkin taahhüdümüz var. Ayrıca partimizde Türkiye sosyolojisinde yer alan bütün dinsel, etnik, mezhebi ve siyasal grupların gerçek temsilcileri yer almaktadır. Bir kere şu konuda kararlıyız, geçmişin ayak bağı olan sorunlarını geleceğimize taşımayacağız. Bunun elbette geleneğimizden, çağdaş dünyadan, doğal hukuka varana kadar zengin bir çözüm kaynağı bulunmaktadır. Zaman içinde geleneğimizin ve çağdaş dünyanın zengin müktesebatının bize sunduğu imkanlardan derlenmiş çözümlerimizi kamuoyu ile paylaşacağız.

Kürtçe yazan bir yazarsınız. Parti çalışmalarında Kürtçe bir dil olarak yer alacak mı? Örneğin Kürtçe seminer, miting vs…?

Bir insan bir yerde bulunduğu zaman bütün özellikleriyle yer alır. Akredite özelliklerle kamusal alana çıkmak geçmiş siyasetin dayattığı bir hastalıktı. Bu tutum toplumun tüm kesimini sosyal bir şizofreniye mahkum etmişti. Alevinin Sünni, Kürdün Türk, gayri Müslimin Müslüman olarak görünmek zorunda bırakıldığı hastalıklı dönemin hiçbir özelliğini barındırmayan bir partidir Gelecek Partisi.

Türkiye’yi kuran birinci meclisin çeşitliliğine benzer bir çeşitlilik vardır partimizde. Kürtçe yazan, Kürtçe programlar sunan biri olarak elbette Kürtçe konuşacağım ve elbette Kürtlerin bulunduğu ortamlarda Kürtçe mitingler de yapacağız. Partimizin sosyal medya hesaplarında Kürtçe de kullanılacaktır hiç kuşkusuz.

Önümüzdeki seçimlerde partinin alacağı oy oranı hakkında bir tahmininiz var mı?

Anket adı altında kitleleri manipüle etme amacıyla çeşitli sonuçlar yayınlanmaktadır. Bunlara itibar etmemek lazım. Bir partinin alacağı oy oranı performansıyla, halkın yüreğine dokunan söylem ve eylemleriyle doğrudan ilintilidir. Gelecek Partisinin enerjisi gelecekte siyasetin merkezine oturacağını göstermektedir.

Partinizin dış politikası hakkında biraz bilgi verebilir misiniz?

Orta Doğu bize ait olmayan bir kavramdır. Bize rağmen oluşturulmuş bir yapılanmanın adıdır. Buna rağmen biz bu yapılanmanın sebep olduğu ayrılıkların, sorunların, savaşların, yıkımların acısını çekiyoruz. Dış politika salt Orta Doğu ile sınırlı değildir elbette. Ancak bizi doğrudan etkileyen bir bölge olduğunu son yıllardaki alt üst oluşlardan dolayı artık çok iyi biliyoruz. Türkiye, Orta Doğu kavramının bir karanlık şal gibi örttüğü geleneksel, dini, kültürel dinamikleri harekete geçirmelidir. Bunları en iyi yapacak ülkedir Türkiye, çünkü seksen doksan senedir uygulanan çarpık siyaset yüzünden bunu kabullenmek istemese de bu dinamiklerin bir parçasıdır.

O yüzden Gelecek Partisi üst yapı diyeceğimiz mevcut siyasal örgütlenme anlamına gelen durumdan ziyade köpüğün altında akışını sürdüren derin iradeye dikkat kesilecektir. Ona göre belirlenecek bir dış politika saydığım tüm olumsuzlukları asgariye indirecektir. İçerideki ve bölgedeki sorunlara sağlıklı bir çözüm iradesi ortaya koyduğumuz zaman global ölçekte de sağlıklı bir dış politika izleyeceğimiz ve uluslararası arenada etkili olacağımız kuşku götürmeyen bir gerçektir.