image

 Halkların Demokrat Patisi (HDP) İle Yapılan Seçim İttifakı Görüşmeleri Hakkında Kamuoyunu Bilgilendirme

PeyamaKurd- Kürdistani Seçim İttifakı(Azadi Hareketi, PAK, PDK, PDK-T, PSK), 24 Haziran’da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri için daha geniş kesimlerin ittifakını hedefleyen siyasal prensiplerini 2 Mayıs 2018 günü kamuoyuna açıklamıştı.

Bu açıklamadan sonra, HÜDAPAR ve HDP ile kamuoyuna açıklanan bu prensipler ışığında seçim ittifakını görüşmek üzere diyaloga geçtik.

İlk görüşme 2 Mayıs 2018 günü HÜDAPAR Genel Başkanı sayın Zekeriya Yapıcıoğlu başkanlığındaki heyetle Diyarbakır’da gerçekleştirildi. HÜDAPAR ilk görüşmede, ‘’HDP’den randevu talebinde bulunduk, ama henüz bir yanıt alamadık . Seçim ittifakı için HDP ve sizlerle görüşme yapabiliriz’’ dedi.

4 Mayıs 2018 tarihinde Diyarbakır’da HDP Eş Genel Başkanı Sayın Pervin Buldan Başkanlığındaki HDP heyeti ile görüştük. Onlara da HÜDAPAR’a olduğu gibi, siyasi prensiplerimizi içeren bir mektubu illettik.

HDP ile yaptığımız bu ilk görüşmenin hemen ardından Sayın Pervin Buldan basına yaptığı açıklamada, ‘’Kürdistani Seçim İttifakı’nın dile getirmiş olduğu talepler, zaten programımızda olan, bizim de taleplerimizdir’’ ifadelerini kullanmıştı.

HDP , bu aşamada HÜDAPAR ile bir seçim ittifakına hazır olmadığını bize beyan etti. Biz de bu beyanı 7 Mayıs günü HÜDAPAR ile paylaştık. HÜDAPAR, Kürdistani Seçim İttifakı’nın bu

girişimlerine büyük değer verdiğini dile getirdi. HDP, 6 Mayıs 2018 günü Kürdistani Seçim İttifakı’nın mektubuna yazılı bir cevap gönderdi. Bu yazılı cevapta,‘’Kürdistani Seçim İttifakı’nın açıkladığı siyasi prensiplerin HDP’nin de programında olan prensipler olduğu’’ bir kez daha dile getirildi.

Kürdistani Seçim İttifakı toplanarak hem HDP’nin cevabi mektubunu değerlendirdi , hem de Seçim Organizasyonunda Birlikte Çalışma Prensiplerini belirleyen bir mektubu kendilerine iletti. Bu mektupta,

şu temel prensipler HDP’ye iletildi:

 • ‘’Seçim İttifakı HDP ve Kürdistani Seçim İttifakı arasında imzalanmalı. 04.05.2018 Günü HDP Eş Genel Başkanlığı’na sunmuş olduğumuz Siyasi Prensipler hem HDP’nin seçim bildirgesine hem de sayın Selahattin Demirtaş’ın deklarasyonuna uygun bir biçimde yerleştirilmelidir.
 • Siyasi Prensipler ve Seçim Organizasyonunda Birlikte Çalışma Prensipleri ile Kürdistani Seçim İttifakı’nın Seçim Listelerindeki Temsil Durumunda bir bütün olarak mutabakat sağlanırsa, kamuoyuna bu konuda bir açıklanma yapılabilir’’.
 • HDP ile 8 Mayıs 2018 günü yapılan toplantıda, HDP heyeti  ’’Sunmuş olduğunuz siyasi prensipler konusunda mutabıkız’’ ifadelerini kullandı.
 • HDP Heyeti, “KÜRDİSTAN DEMOKRATİK SEÇİM İTTİFAKI DEKLERASYONU” adı altında kendi görüşlerini içeren bir metni tarafımıza iletti.
 • 9 Mayıs 2018 günü Diyarbakır’da toplanan Kürdistani Seçim İttifakı, HDP’nin deklarasyon taslağı ile kendi siyasi prensiplerini birlikte düzenleyen bir öneri metnini HDP’ye ulaştırdı.
 • Yapılan görüşmeler sonucunda, “KÜRDİSTAN DEMOKRATİK SEÇİM İTTİFAKI DEKLERASYONU” konusunda mutabakat sağlandı.
 • HDP ile Seçim Organizasyonunda Birlikte Çalışma Prensipleri konusunda daha görüşmeler devam ederken, 13 Mayıs günü HDP’nin ertesi gün seçim bildirgesini kamuoyuna açıklayacağı bilgisi bize ulaştırıldı. Bu tutum süre gelen İttifak görüşmelerimizin ruhuna aykırı ve onu yok sayan bir girişimdi.
 • Biz, yine de ittifakın oluşma zeminlerinin korunabilmesi için KÜRDİSTANİ SEÇİM İTTİFAKI olarak, açıklanacak HDP seçim bildirgesine, KÜRDİSTAN DEMOKRATİK SEÇİM İTTİFAKI DEKLERASYONU’nda HDP ile mutabakata varılan prensiplerin eklenmesi için ciddi girişimlerde bulunduk.
 • HDP, ittifak görüşmelerimizi ve mutabakata vardığımız prensiplerin en yaşamsal olan kısımlarını yok sayarak, 14 Mayıs 2018 günü Seçim Bildirgesini ilan etti.
 • HDP ve Cumhurbaşkanlığı Seçim Bildirgeleri, HDP heyeti ile mutabakata vardığımız KÜRDİSTAN DEMOKRATİK SEÇİM İTTİFAKI DEKLERASYONU’nu yok sayarak hazırlanmıştır.
 • KÜRDİSTANİ SEÇİM İTTİFAKI’nın(Azadi Hareketi, PAK, PDK, PDK-T, PSK) , HDP ile mutabakata varılan prensipler temelinde seçim ittifakını sağlamak için yürüttüğü çalışmalar ne yazık ki HDP Yönetimi’nin tutumlarında ve Seçim Bildirgesi’nde karşılığını bulamamıştır.
 • 4 Mayıs 2018 tarihinden sonra yapılan toplantı ve görüşmeler sonucunda HDP ile mutabık

kaldığımız prensipler ise şunlardır:

 • Kürtlerin bir millet olmaktan kaynaklanan temel hak ve özgürlüklerinin temini ve tesis edilmesi konusunda öncelikli politika ve söylem üretmekte kararlıdır. Bu amaçla, Kürdistan’a siyasi statü, anadilde eğitim, Kürtçenin resmi dil olması ve Kürt kimliğinin anayasal güvence altına alınmasını en temel talepleri olarak gerçekleştirmeyi hedefler. Milli sembol ve değerlere saygıyı esas alır.
 • Kürdistan’da yaşayan Kürt, Ermeni, Asuri-Süryani, Arap, Mıhelmi, Azeri ve Türkmen gibi birçok halk ile Alevi-Sunni, Hıristiyan, Musevi, Ezidi gibi din ve inanç grupları devletin baskıcı politikaları nedeniyle geçmişte büyük zorluklar yaşadılar. Geçmişte yaşanılan tüm bu zorluklarla yüzleşilerek, eşit ,özgür ve demokratik bir yaşam kurmak gerektiğine inanır, bunun için mücadele eder.
 • Tarihsel süreç içerisinde Kürdistan’da yaşanılan tüm mağduriyetleri ortak kader ve elde edilen tüm kazanımları Kürdistan halkının ortak sevinci olarak kabul eder.
 • Hasta tutsaklar başta olmak üzere tüm siyasi tutsakların koşulsuz serbest bırakılması ve toplumsal tüm mağduriyetlerin giderilmesine dönük devleti sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz.
 • Başta Kürtler olmak üzere, tüm halkların etnik, milli şahsiyetlerini yok sayan, rencide eden
 • Milletvekilliği yemininin tüm halkların ve kesimlerin varlığını ve iradelerini yansıtacak bir şekilde yeniden düzenlenmesini savunur, bu uğurda mücadele eder.
 • Kürdistan’ın dört parçasında Kürtlerin kazanımlarına sahip çıkar ve bu kazanımlara karşı yürütülen savaşa, askeri operasyonlara, OHAL’e ve şiddete karşı çıkarak, Kürt ve Kürdistan sorununun barışçıl çözümü için tüm tarafların muhatap olarak alındığı bir diyalog sürecinden yana olduğunu beyan eder.

HDP ve Sayın Selahattin Demirtaş’ın Seçim Bildirgeleri incelendiğinde yukarıda sıraladığımız siyasi prensiplerin yok sayıldığı kolayca görülebilecektir.

Geldiğimiz aşamada, hem sayın Buldan’ın söylemlerinin,  hem KÜRDİSTANİ SEÇİM İTTİFAKI ile HDP Heyetinin mutabakata vardığı KÜRDİSTAN DEMOKRATİK SEÇİM İTTİFAKI DEKLERASYONU’nun içeriğinin HDP ve sayın Selahattin Demirtaş’ın seçim bildirgelerine yansıtılmadığı ve ittifak anlayışına uygun davranılmadığı görülmektedir. Bu nedenle de, HDP ile seçim ittifakı görüşmelerinin ne yazık ki hedeflenen sonuca bütün çabalarımıza rağmen ulaşamadığını, halkımızın bilgisine sunmak istiyoruz.

KÜRDİSTANİ SEÇİM İTTİFAKI’nın ulusal demokratik prensipleri içeren seçim ittifakı çalışmaları halkımız nezdinde büyük bir sempati ve destek bulmuştur. KÜRDİSTANİ SEÇİM İTTİFAKI halkımızda oluşan bu ulusal refleks ve desteği de dikkate alarak, ortaya çıkan son duruma göre yeni bir değerlendirme yapıp, önümüzdeki süreçte, yine halkımızın ulusal demokratik talep ve çıkarlarını esas alan bir anlayışla, belirlediğimiz siyasi prensiplere göre seçimlerle ilgili tutumunu kamuoyuna açıklayacaktır.

Halkımızın bilgisine,

SAYGILARIMIZLA

17.05.2018

Kürdistan Demokratlar Platformu(KDP)

Kürdistan İslami Hareketi(Azadi Hareketi)

Kürdistan Özgürlük Partisi(PAK)

Kürdistan Sosyalist Partisi(PSK)

Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi (T-KDP)