image

PeyamaKurd - Van Barosu, 'Van Valiliğinin 3 yıldır anayasal suç işlediğini' belirterek, 1011 gündür kesintisiz olarak devam eden gösteri yasağının iptali istemiyle, Van 1. İdare Mahkemesinde 9.kez dava açtı.

Van Valiliğinin açıkça AİHM’e, Anayasaya ve ilgili yasalara aykırı yasak kararlar aldığı belirten Van Barosu, dava ile ilgili basın açıklamasında bulundu.

Van Valiliğinin 3 yıldır anayasal suç işlediğini belirten Van Barosu, Valiliğin koyduğu yasağı kaldırması gerektiğini ifade etti.

Barodan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kamuoyunun da yakın bilgisinin olduğu üzere 20 Temmuz 2016'da ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) 7 kez uzatıldıktan sonra 17/07/2018 tarihinde tüm ülke genelinde kaldırılmış olup Van Valiliğince Olağanüstü Hal Rejimi kapsamında uygulanan toplantı ve gösterilere ilişkin yasaklamaları sistematik olarak 30’ar günlük sürelerle ve en son pratiği olarak 7’şer günlük ve sonrasında yasaklama kararının bitimlerinde 15’er günlük sürelerle devam ettirilmiş ve en son yasaklama kararı da 27/08/2019-10/09/2019 tarihleri arasında yine 15 günlük süreyi kapsayacak şekilde alınarak Van Valiliği web sitesi üzerinden ilan edilmiştir.

Van Valiliği, 3 yılı bulan sürede Anayasanın 34.maddesinde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 11.maddesinde düzenlenen yani anayasal bir hak olan Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkını kesintisiz yasaklama kararları ile ortadan kaldırmıştır.

Van Valiliği yasaklama kararlarını 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/A-C maddesi ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesine istinaden aldığını belirtmektedir. Öncelikle belirtmek isteriz ki yasaklamaların gerekçesi olarak sunulan bu mevzuat Valilere toplantı ve gösteri yürüyüşlerini anayasal bir hakkın kullanımını tamamen ortadan kaldıracak şekilde bir yasaklama yetkisi vermemektedir. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. Maddesi uyarınca bir yasaklama kararı sadece belirli bir toplantıyı yasaklamaya yönelik olabilir. Ancak Valilik yasaklama kararları belirli bir toplantı veya gösteri yürüyüşünün yasaklanmasına ait olmayıp Van ili coğrafi sınırları içerisinde içeriğine ve amacına bakılmaksızın gerçek ve tüzel kişilerce açık alanlarda düzenlenecek yürüyüş, toplantı ve toplanmalar, basın açıklaması, oturma eylemi, stand açma vb. her türlü eylem ve etkinlikler için alınmaktadır.

Van Valiliğinin açıkça AİHM’e, Anayasaya ve ilgili yasalara aykırı olarak aldığı yasaklama kararları nedeniyle kolluk güçleri kamuya açık yerlerde vatandaşların, siyasal partilerin, sendikaların, meslek örgütlerinin ve diğer sivil toplum örgütlerinin her türlü barışçıl toplantılarına TCK m.94’de düzenlenen işkence suçuna cevaz verecek şekilde orantısız ve ölçüsüz olarak müdahalelerde bulunmaktadır ve hatta bu yasaklar gerekçe gösterilerek milletvekillerinin halk ile bir araya gelmesine, milletvekillerinin seçmenleri ile toplumsal ve siyasal görüş ile tepkilerini paylaşmasına ve hatta bir sokakta hareket etmelerine veya yürümelerine dahi engel olunmaktadır.

Henüz kullanılmayan bir temel hakka ilişkin önceden soyut çıkarım ve beklentilerle, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını bütünüyle ortadan kaldıran dolaysıyla ifade özgürlüğüne yapılan bu sistematik müdahale demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun bir müdahale olarak değerlendirilemez.

Van Valiliği 3 yıldır anayasal suç işlemektedir. Bu nedenlerle baromuzca Van Valiliğinin yasaklama kararlarına karşı Van İdare Mahkemelerinde iptal davaları açılmış olup en son yasaklama kararına karşı da 27/08/2019 tarihinde Van 1.İdare Mahkemesinde 9.kez iptal davası açılmıştır. Baromuz Avukatlık Kanunun 76.maddesinin verdiği yetki ve sorumlulukla temel hak ve özgürlüklere yapılan bu tür müdahalelere karşı her türlü hukuksal yolu kullanmaktan imtina etmeyecektir.

Van Barosu olarak Van ilinde yaşayan tüm yurttaşları, siyasal partileri ve sivil toplum örgütlerini temel bir insan hakkı olan barışçıl toplantı ve gösteri yürüyüş haklarına sahip çıkmaya ve bu nedenle anılan yasaklama kararlarına karşı hukuksal yollara başvurmaya davet ediyor ve hukuki destek almak isteyen yurttaş ve STK’lara her türlü hukuki yardımda bulunmaya hazır olduğumuzu belirtir, saygılarımızı sunarız.