image

PeyamaKurd - Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için Türkiye’ye uyarıda bulunarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) ‘Demirtaş’ kararının uygulanması için süre verdi.

Komite, Türkiye'den, Demirtaş'ın hak ihlaline uğradığı ve derhal salıverilmesi gerektiğine yönelik AİHM kararının Haziran'a kadar uygulanmasını istedi. Bakanlar Komitesi'nin kararı, Türkiye Adalet Bakanlığı'na iletildi.

Bunun üzerine Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı, kararın Türkçe tercümesini Türkiye Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Anayasa Mahkemesi, Mevzuat Genel Müdürlüğü, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ile Demirtaş'ın yargılandığı İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderdi.

“Demirtaş, delil olmaksızın tutuklu, derhal serbest bırakın”

Komitenin verdiği kararda, Demirtaş’ın herhangi bir delil olmaksızın tutukluğunun devam edildiğine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“Mahkemenin somut davada başvuranın bir suç işlediğine dair makul bir şüpheyi destekleyen delillerin olmaksızın tutuklandığını tespit ettiğini ve özellikle iki önemli kampanyası sırasında yakalanmasının ve tutuklanmasının, çoğulculuğun bastırılması ve siyasi tartışma özgürlüğünün sınırlandırılması yönünde gizli bir amaç taşıdığını, başvuranın dokunulmazlığının kaldırılması ve başvuranı siyasi konuşmalar nedeniyle cezalandırmak için ceza hukukunun uygulanma şeklinin tahmin edilemez olduğunu ve yasayla öngörülmediğini ve ardından gerçekleşen tutukluluğun başvuranın Millet Meclisi faaliyetlerine katılmasını etkin bir şekilde imkansız hale getirdiğini hatırlatmıştır.”

Komite , AİHM kararını Türkiye’ye hatırlatarak şu çağrıda bulundu:

“Mahkemenin aynı olgusal içeriğe ilişkin gerekçelerle başvuranın tutukluluğunun devamının başvuranın haklarının ihlalini sürmesine ve ayrıca davalı devletin mahkemenin kararına uyma yükümlülüğünün ihlaline yol açacağına ilişkin 46. madde kapsamında vardığı sonucun altını çizmiştir. Bu nedenle yetkililerin başvuranı derhal serbest bırakılmasını sağlamaları çağrısında bulunmuştur.”