image
Veysel Göker Niviskar
image

Modern Kölelerin Hırsıza,
Soysuz Cahillerin Soylular zümresine,
Hırsızların Yöneticiye,
Gizli servis Ajanlarının ve Muhbirlerinin, toplumun çok+çok ileri gelenlerine,
Haydutların Kanaat önderine,
Yönetenin Teröriste, 
Teröristin İnsani yardım aktivistine,
Gazetecinin tüccara,
Özel harp tetikçilerinin akademisyen, gazeteci ve yorumculara,
Tarikat ve cemaat vaizlerinin Aslında kıdemli birer Vali, Emniyet Müdürü ve garnizon komutanı gibi çok+çok mühim gladyo makamlara geçişine, vel-hasıl yalanların mutlak doğrularmış gibi İnsanlığa dayatılmasına tanıklık ediyoruz.

Ahir zaman yaratıklığından terfi etmiş,
Modern zaman Kiralık Katillerinin Mütedeyyin Entellektüellere ve medya patronu oluşuna, çok kolay yakalanabilen bir ilizyonla, nasıl dönüştürülebileceğinide öğreniyoruz.

Üzerine Ü ş ü ş ü l e n l e r Kimdir? 
Kalabalık Zebanilerin üstüne üstüne gittiği Bu kumandan kimdir?
Linç edilmek istenen bu kavim kimdir?

Şuurunu kaybetmiş Seri Katiller gibi, 
kavimler göçünde bile demografisi değişmemiş o iğrenç Salyalarınızı akıttığınız toprak kimindir.
Mal sahibi kimdir? 
peki ya Mal sahibine yakalanmış hırsızlar kimdir?

İnancınıza, hakikatlerinize, ilkelerinize, vicdanınıza, toz kondurmadığınız güzel ahlakınıza Ne oldu.
Yeniden Formatlanan -2017 Sykes Picot borsasının, hafızası resetlenmiş en iyi satış simsarları olduğunuz biliniyordu zaten. 
Talan ettiğiniz, çaldığınız hazineler maalesef sizi Mahkul birer Asilzade yapamayacak...

Soysuzluğun tarihi olmaz, geçmişi olmaz, hafızası olmaz, Soysuzluğa tarih hatırlatılmaz,
içinde bulunduğumuz yaşam haritasında Alçaklığın ve Şerefsizliğin, 
İhanetin ve Kaypaklığın ayak izi çıkmaz. 
Bu yüzden Soysuzluğun Şanlı geçmişi de olmaz. 
SOYSUZLUK; Barbarlık ve Küstahlığı, bu yüzden kendisinde makul referanslar olarak kalır.

Onlarca Acem, 
Onlarca Arap, 
Onlarca Türk devletinin arasına parçalara ayrılmış, “her biri Farklı yönetim şeklinde” Onlarca Kürd Devleti daha giriyor, Girecek, Girdi...

Zorbalığı, Gaddarlığı, Barbarlığı manifesto edinmiş, Devletlerin Varlığı, 
Devlet Kadar etkili örgütlerin varlığı bile, 
var olan tek hakikati asla değiştiremez “Ekrad Toprakları - Kürdistan’dır.”

10 bin yıllık Levant topraklarını İŞİD Mürtetlerine,
20 bin yıllık Kadim Ekrad topraklarını Haşdi Şabi Kafirlerine yağmalatarak,
Ne Selahattin-i Eyyübi, 
Ne Seyyit Taha Nehri, 
Ne Şeyh Ubeydullah Nehri, 
Ne Seyyid Abdülkadir, 
Ne Şeyh Abdusselam Barzani, 
Ne Şeyh Said Efendi
Ne Şeyh Mahmut Berzenci, 
Ne de Bu topraklara sevgiyi ve Silm’i nakş eden diğer işaretçi Evliya ve Enbiyaların bıraktığı izler silinemez... 

Yaşamı boyunca Dağlardan İnmemiş Asla teslim olmamış bir babanın “Mola Mustafa Barzani‘nin” İnançlı talebelerinin, sizin yarattığınız Putlara tapacağını mı düşünüyordunuz. 

Afganistan’da Linç edilen Ferhunde’ye saldıran Kuduz Köpekler gibi, 
Hakikatin Sırrına Sahip BARZAN’a saldırıyorsunuz. 

Kurtulamayacaksınız Allah’ın lanetinden, 
Kaçamayacaksınız Allah’ın Gazabından, 
Çaldığınız Hazineleri Adak adadığınız Efendileriniz,
ve biat ayinlerinizde kurtaramayacak sizi.
İnşa ettiğiniz TAPINAKLAR, 
Boyun eğmemiz için Diktiğiniz, ama fiske vuruşu İle yıktığımız Putlar gibi yıkılacak…

Biliyoruz!
Ne Gizli toplantılarınız, 
Ne gizli Ayinleriniz, 
Ne gizli yapılanmalarınız, 
Ne Özel Zebani Ordularınız,
Ne İŞİD’leriniz, 
Ne HAŞDİ ŞABİ’leriniz,
Ne ERGENEKON’larınız, Ne JİTEM’leriniz, 
Ne NUSRA’larınız, Ne de FETO’larınız bitmeyecek, 
Kesnızaniler ve Talabanilerden, 
Ekoloji düşkünü Ölü Gömücülerden, 
Acem Suikastçisi Ayetullahlardan Fetvalar türeteceksiniz, 
4 Kitaptaki Mahlukatlar gibi kutuplara saldırarak hep var olacaksınız biliyoruz.

Bunu da siz bilin; Yüce Allah’ın kendi suretinde yarattığı varlıklarda var olacak. 
El-Basir’in gördüğünü, 
El-Habir’in duyduğunu 
asla Gizleyemeyeceksiniz.

Güneşin Batmadığı Ülke için 
yapmadığınız Ahlaksızlık,
Etmediğiniz zulüm, 
Girmediğiniz İğrençlik 
yaşamadığınız ensestlik, 
başvurmadığınız Yalan, entrika ve tezgah kalmadı.

Unutulan birşey daha var,
Eski zamanlardan kalma bu şeytani Fıskoslar, Fitne !
dudaklarını kıpırdatmadan kalpten fısıldayarak, okuyanın sadece kendisinin duyabileceği, Muhammed’i fısıltlara yenilir...

Unutulan bir şey daha var 
O fısıltılar ki; dünyayı durdurabilecek kalplerin enerjisine sahiptir, 
O fısıltılar ki; Hz.İsmail’e Cebrail’i yetiştirir, 
O fısıltılar ki; KUT’ul Amare’de Zebanilerin Zulmüne Kürdistan Altı Aşiret Süvarilerini yetiştirir, 
O fısıltılar ki; Bilal-i Habeşi’ye yetişen Halife Ebubekir’e dönüşür.

Unuttulan birşey daha var; 
Hz Muhammed’e Hz Hamza gibi Ölümü Korkutarak yürüyenleri yetiştirir.

Ey Fırat ve Dicle’yi Emre Amade kılan,
Ey 12 Pınar’dan 12 Kavme su fışkırtan, 
Senin Rıskından yemeyip, yeryüzünde başkasının rıskına talan İle göz koyan, 
sonrasında karışıklık çıkaran,
Ağzı salyalı zalimlere karşı Muhafızların olan, 
Peşmerge’ye güç ver. Bulutlardan gölgeler, Gölgelerden Zırh ol onlara,
zülm Edenlerin Kendi nefislerine zülmettiğini göster onlara...

Ey Peşmerge! 
Evliyaların ve Enbiyaların Duaları Üzerinizde olsun...

SEN ÖLÜMÜ KORKUTARAK YÜRÜYEN PEŞMERGE !!!
SEN ÖLÜMÜN ÜSTÜNE ÜSTÜNE KOŞAN PEŞMERGE !!!
SEN KEK MESUD BARZANÎ; BİLMELİSİN Kİ YÜRÜYÜŞÜN HZ HAMZA GİBİ ÖLÜMÜ KORKUTUYOR …