Sûdên îsotên tûj!

Îsotên tûj ku di hemû derê Cîhanê dikare ware çandi...