Erbaşê me rast dibêje, lê şaş dibêje

Ola îslamê, yan jî dînê îslamê, ji bo Ereb û Farisan...