Kurde de Paris / Ez Kurdê Parîs’im

Hevaltî û dostaniya demên teng gelek grîng e... Û gelek grîng...