image

Hilûgên ku di heman demî de mizginiya bûharê ne, îsal li hin cihan zû derketin, lê fiyetên wan ji zêr jî bûhatir e.

Hilûg ku li Tirkiyeyê li Qeyseriyê derketine bazarê,  heba wan bi 10 lîreyên tirkin. Ango dora 2.5 dolaran de ye. Her wiha kîloya hilûga bi 700 lireyên tirk tên firotan ku ev jî teqabûlî dora 200 dolaran dike.

Dibe ku mirov bêje “Em nexwûn jî dibe” lê mixabin ji bo kesên dûcan, ev gotin hebikî dijwar e. Ji ber ku hilûg ji bo jinên dûcan-biheml pêwistiyek bêhempa ye.